Про нас

UNAP

Головною метою Української національної асоціації псоріазу є підвищення ефективності лікування псоріазу в Україні, підвищення якості життя хворих на псоріаз та інформаційна підтримка хворих на псоріаз.

Основними напрямами діяльності Організації є:

 1. Консолідація зусиль висококваліфікованих медичних кадрів задля підвищення ефективності лікування псоріазу в Україні
 2. Залучення вчених і фахівців до вирішення актуальних наукових і практичних завдань при лікуванні псоріазу
 3. Дослідження псоріазу та впровадження результатів досліджень в практику
 4. Надання хворим на псоріаз широкого доступу до сучасних високоефективних методик лікування псоріазу
 5. Включення Організації в систему міжнародної медичної спільноти лікування псоріазу
 6. Поширення та розвиток санітарно-гігієнічної освіченості населення України щодо псоріазу
 7. Надання хворим на псоріаз інформаційної підтримки та психологічної допомоги
 8. Створення умов для покращення психологічного та емоційного стану хворих на псоріаз, що сприятиме подовженню періоду ремісії
 9. Створення інтернет-платформ, сайтів, клубів, кабінетів довіри з метою більш широкого інформування про хворобу, її причини, сучасні методи лікування, методи контролю над захворюванням, про закордонний досвід лікування псоріазу, рекомендацій щодо соціальної адаптації в суспільстві
 10. Посередництво у наданні сучасної високоефективної допомоги членам Організації – хворим на псоріаз, які мають середній та тяжкий перебіг псоріазу
 11. Посередництво між спеціалізованими лікувальними закладами та хворими на псоріаз задля надання їм кваліфікованої допомоги.

Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.